Къща-музей "Емилиян Станев" - Велико Търново, ул. "Никола Златарски" № 20. Отворено е за посещения от вторник до събота включително от 09 до 17 часа. Почивни дни - неделя и понеделник. За повече информация и резервации - тел. 062/ 62 19 25
Колко проста е идеята за Бога! Съвсем проста. Очевидно тя е възникнала от нуждата на човека да си представи света единен, опростен чрез силата и волята на една висша сила. От същата нужда се е създала и държавата.
 
Забележка: Отбелязани са по-важните издания на Емилиян Станев на български език. При поредността на изданията са отбелязани само самостоятелните издания, а не включените в различни подборки. При детските книги е отбелязвано и името на художниците и илюстраторите.
ПО-ВАЖНИ ИЗДАНИЯ НА ЕМИЛИЯН СТАНЕВ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Срещу Великден. Разказ. – В кн.: Книга на книгите. С., 1932, № 16, с.61 – 87. Подпис: Никола Станев. Първа публикация.
Идеи. Разказ. – Мисъл, С., 1933, 5 март, № 23, с.3.
Крадецът и кучето. Разказ. – Лит.глас, С., 1934, 12 декември, № 253, с.1-5, 7-8. За пръв път е подписан с името Емилиян Станев.
Примамливи блясъци. Разкази. С., Изд. на Д.Чилингиров, 1938 г. 156 с.
Мечтател. Разкази. С., Изд. на СБП, 1939 г. 46 с.
Сами. Разкази. С., Хемус, 1940 г. 160 с.
Вълчи нощи. Разкази. Хемус, 1943 г. 148 с.
2 изд. 1947 г. 140 с.
3 изд. Зуница, 1997г. 91 с. /Поредица Българче/.
През води и гори. Приключенията на един таралеж и една костенурка. Худож. Н.Тузсузов. С., Перун, 1943 г. 143с. /Библиотека „Магьосници“, № 1/.
2 изд. Худож. И.Петров. Попр.изд. 1948 г. 116с. Изд. Народна младеж, /Повести за деца/.
3 изд. Народна култура, 1954 г. 124 с.
4 изд. Български писател, 1961 г. 132 с.
5 изд. Отечество, 1979 г. 139с. /Библиотека „Златно сърце“ № 14/.
6 изд. Хермес, Пловдив, 1997г. 126с. Худож. Б.Стоилов, / Поредица Детско-юношеска класика „Златно перо“/.
7 изд. Дамян Яков, 2000г. 93с.
8 изд. Август, Ил.Й.Адамус-Людвиковска. 109с. /Библиотека за малки ученици/.
Лакомото мече. Разкази за деца. С., Хемус, 1944 г. 88 с.
2 изд. 1947г. 144 с.
3 изд. Пан, 2000г. 150с.
Делници и празници. Разкази. С., Хемус, 1945г. 266с.
Дива птица. Повести. С., Хемус, 1946 г.
В тиха вечер. Новела. С., Народна култура, 1948. 82с. /Малка библиотека, № 3/.
Крадецът на праскови. Повест. С., Народна култура, 1948. 120с.
2 изд. Пловдив, Христо Г.Данов, 1980 г. 103с.
3 изд. С., Български писател, 1987г. 87с. /Библиотека Българска сбирка/.
4 изд. С., Лик, 2003г. 99 с.
5 изд. С., Дамян Яков, 2005г. 93с. /Училищна библиотека/.
Повест за една гора. Роман за юноши. Худож. Г.Попов. С., Народна младеж, 1948г. 163с. /Книги за юноши/.
2 изд. Худож. А.Денков. С., Български писател, 1955г. 160с.
3 изд. Дамян Яков. 2005г. Худож. М.Калъчев, 166с.
Тежък живот. Разкази. Ил.И.Мирчев. С., Народна младеж, 1948г. 163с. /Книги за юноши/.
Когато скрежът се топи. Повест. Ил.С.Ивойлов. С., Физкултура, 1950г. 139с.
2 изд. Худож. В.Василева. С., Български писател, 1956г. 146 с.
3 изд. Худож. Д.Янков. Народна младеж, 1978. 293с. / Библиотека „Дъга“/.
4 изд. Дамян Яков. Худож. М.Калъчев. 2001г. 142с.
Чернишка. Повести. Ил. Б.Ангелушев. С., Народна култура, 1950 г. 200с.
Януарско гнездо. Разкази. Ил. А.Денков. С., Български писател, 1953г. 116с.
2 изд. 1955г. 144с.
След лова. Избрани разкази. С., Физкултура, 1954г. 136с.
Слънчевото зайче. Разкази. Худож. Н.Тузсузов, Б.Стоев. С., Народна младеж, 1954г.
2 изд. Худож. А.Ангелов. 1962г. 123с.
Къщичка под снега. Приказка. Худож. Т.Петров. С., Народна младеж, 1955г. 24с.
2 изд. 1961г. 22 с.
3 изд. 1968г. Худож. Б.Стоев. 20с.
4 изд. София-прес, 1975г. 16с.
Избрани разкази. С., Български писател, 1957г. 275с.
Иван Кондарев. Роман. Кн.1. /ч.1-2/. С., Български писател, 1958г. 523с.
Козелът. Разкази. Худож.Г.Ковачев. С., Народна младеж, 1958г. 47с. /Библиотека „Пчелица“/.
Избрани разкази и повести. С., Български писател, 1959г. 288с.
В тиха вечер. Литературен сценарий. – Киноизкуство, С., 1959 г. № 1, с.81 – 126.
Същият в кн. Избрани български сценарии. С., 1961г. с.129-175.
Иван Кондарев. Роман в 4 ч. Кн.2, ч.3. С., Български писател, 1962г. 271с.
Иван Кондарев. Роман в 2 кн., ч.4. С., Български писател, 1964г.
Кн.1. ч.1-2. 458с.
Кн.2. ч.3-4. 540с.
2 изд. 1967г.
3 изд. 1971г.
4 изд. Издателство на ОФ, 1979г.
Избрани разкази и повести. С., Български писател, 1965г. 354 с.
Чернишка. Избрани повести. Ил.Б.Ангелушев и др. С., Народна младеж, 1967г. 312с. /Библиотека „Любими книги и герои“/.
Легенда за Сибин, преславския княз. Роман. С., Народна младеж, 1968г. 214с.
2 изд. Пловдив, Христо Г.Данов, 1974г. 128с.
Няма що! Разкази и повести. Худож. Н.Мирчев. С., Български писател, 1968г. 71с.
Повест за една гора; Фокер; Дива птица. Повести. Худож.Б.Ангелушев. С., Народна младеж, 1968г. 197с. /Любими книги и герои, № 49/.
Повести и разкази. С., Български писател, 1968г. 490с. /Библиотека „Български писатели“/.
През води и гори; Лакомото мече. Избрани творби за деца. Худож.И.Петров. С., Български писател, 1968г. 236с.
Антихрист. Роман, С., Български писател, 1970г. 230 с.
2 изд. 1973 г. 237 с.
3 изд. Варна, Г.Бакалов, 1980г. 180с.
4 изд. Ведрина, 2000г. 346с.
Търновската царица; Крадецът на праскови; Вълкът; Скот Рейнолдс и непостижимото. Худож. Д.Карталев. С., Български писател, 1983г. 187с.
Търновската царица. Повест. С., Държавно военно изд., 1974г. 140с. /Библиотека за войника/.
2 изд. Фенея, 2000г. 127с.
Избрани повести и разкази. С., ОФ, 1976г. 451с.
Чернишка. Повест. Худож. Б.Ангелушев. С., Отечество, 1976г. 120с. /Библиотека „Златно сърце“/.
2 изд. 1979г.
3 изд. Хермес, Пловдив, 2001г. Худож.Б.Стоилов. 94с.
Избрани произведения в 3 т. С., Български писател, 1977г.
т.1. Легенда за Сибин, преславския княз; Тихик и Назарий; Антихрист. 371с.
т.2. Разкази и повести. 330с.
т.3. Вълчи нощи. 265с.
Когато скрежът се топи. Избрани повести. С., Народна младеж, 1978г. 293с. /Библиотека „Дъга“/.
Юнски ден. Разкази. С., Профиздат, 1979г. 285с.
Събрани съчинения в 7 т. С., Български писател, 1981 – 1983г.
т.1. Разкази. 1981г. 527с. Съдържа: Вълчи нощи; Делници и празници; последни разкази и Разкази, невключвани от писателя в книги.
т.2. Повести. 1981г. 407с. Съдържа: Крадецът на праскови; В тиха вечер; Търновската царица; Дива птица; Фокер; Когато скрежът се топи; Чернишка.
т.3. Разкази и повести за деца и юноши. 1981г. 408с.
т.4. Иван Кондарев. Роман. ч.1-2. 1982г. 429с.
т.5. Иван Кондарев. Роман. ч.3-4. 1982г. 521с.
т.6. Легенда за Сибин, преславския княз; Тихик и Назарий; Антихрист. Романи. 1982г. 389с.
т.7. Недовършени произведения; Статии; Изказвания; Писма. 1983г. 427с.
Разкази; Крадецът на праскови; Антихрист. С., Български писател, 1990г. 268с. /Библиотека за ученика/.
Черния монах. С., Христо Ботев, 1993г. 133с.
Крадецът на праскови. Дневник. С., 1998г. Тилиа, 142с.
Пролетни стремежи. Разкази и повести. Велико Търново, Слово, 2000г. 391с. /Поредица Нова българска библиотека/.
Крадецът на праскови и др. произведения. С., Анубис, 2000г. 334с. /Поредица Българският канон/.
Лакомото мече. Къщичка под снега. Майчини тревоги. Чернишка. С., Дамян Яков, 2000г. 95с.
Дневници от различни години. С., Лик, 2003г. 166с.
Крадецът на праскови. С., Захарий Стоянов, 2004г. 537с. /Поредица Българска класика/. Съдържа: Вълчи нощи; Делници и празници; Крадецът на праскови; Търновската царица.
Антихрист. С., Захарий Стоянов, 2004г. 546с. /Поредица Българска класика/. Съдържа: Легенда за Сибин, преславския княз; Тихик и Назарий; Антихрист; Черният монах; Насън и наяве.
Къщичка под снега и други разкази за деца. С., Фют, 2004г. 71с. /Най-доброто от творчеството на българските автори за деца „Безценни камъчета“/.
ПОДБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ
Надежда Станева. Дневник с продължение. С., Профиздат, 1979г. 2 изд. 1981г.
Надежда Станева. Ден след ден. С., Профиздат, 1983г.
Иван Сарандев. Емилиян Станев. Литературни анкети. С., БАН, 1977 г.
Боян Ничев. Критика и литературна история. С., 1980г. с.11-53.
Тончо Жечев. Съвременни образи и идеи. С., 1964г. с.149-255.
Светлозар Игов. Високо при извора. С., 1974г. с.50-68.
Нина Пантелеева. Емилиян Станев. С., Отечество, 1980 г./Български писатели за деца и юноши/.
Румяна Йовева. Философско-историческите романи на Емилиян Станев. Образи и композиция. С., Народна просвета, 1981 г.
Стоян Каролев. Неутолимият. С., Български писател, 1982г. Ч.Добрев. Забранените плодове на познанието. Емилиян Станев. Пловдив, Христо Г.Данов, 1982г.
Христо Медникаров. По следите на Емилиянстаневите герои. С., ОФ, 1982г.
Ат. Бучков. Емилиян Станев и проблемът за кризата на авторството. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 1996г.
Емилиян Станев. Юбилеен вестник по повод 90 годишнината от рождението на Емилиян Станев. С., Българска сбирка, 1997г.
Емилиян Станев – личност и творческа съдба. Сборник доклади. С., Литературен форум, 1997г.
Светлозар Игов. История на българската литература. С., Сиела, 2002г.
История, истории, наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. Сборник доклади. В.Търново, Фабер, 2002г.
Радка Пенчева. Литературният архив – недоразказаната памет. В.Търново, Фабер, 2003г.
Всички права запазени © Къща-музей "Емилиян Станев" Велико Търново. Webdesign Sunstorm studio